X

کلن بوترول

داروها

کلن بوترول : ( clenbuterol)

سوء مصرف این دارو در بدنسازی برای آماده سازی قبل از مسابقات و از بین بردن چربیهای بدن میباشد ...

هوازی و بی هوازی

سلولیت چیست ؟

    سلولیت به تجمع بد شکل چربی‌هایی گفته می‌شود که در سوخت و ساز آن ها اختلال به وجود آمده است والبته خانم ها بیشتر درگیر این موضوع هستند تا آقایان .

انتخابگر پوسته

دی ان ان