X
پمپ ها
مکملها

پمپ ها

بهترین زمان مصرف پمپ 20 دقیقه قبل از تمرین سنگین میباشد و فقط روزهای تمرین استفاده شود نه استراحت ...

آمینواسید

آرژنین

آرژنین یک نوع آمینو اسید غیر ضروری است که باعث افزایش هورمون رشد میشود .

آمینواسید

آمینواسیدهای شاخه ای( bcaa):

آمینو اسیدهای شاخه دار به تعمیر و ترمیم عضلات آسیب دیده ، سنتز پروتئین وکاهش درد ناشی از تمرین سنگین می شود ودر نهایت همه اینها منجر به رشد عضلانی می گردد .

مکملها

کوانزیم کیوتن

"کوآنزیم کیوتن" به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی مانع از اکسید شدن LDL کلسترول می شود و به همین دلیل از خطر رسوب چربیها در دیواره عروق قلبی می کاهد.

انتخابگر پوسته

دی ان ان