X
آمینواسید

آمینواسیدهای شاخه ای( bcaa):

آمینو اسیدهای شاخه دار به تعمیر و ترمیم عضلات آسیب دیده ، سنتز پروتئین وکاهش درد ناشی از تمرین سنگین می شود ودر نهایت همه اینها منجر به رشد عضلانی می گردد .

آمینواسید

آمینواسیدها

آمینو اسید ها اجزاء سازنده پروتئین ها هستند .آنها نقش مهمی در فعالیت های فیزیولوژیکی مربوط به انرژی ، ریکاوری ، عملکرد مغزی و قدرت عضلات بازی میکنند.

تغذیه در ورزش

شش ویتامین مهم برای آقایان

 اگر دنبال کاهش وزن، ساخت عضله، تامین انرژی بیشتر، هوشیارتر کردن ذهن و مبارزه با بیماری ها هستید اینجا ۶ مکمل غذایی ویتامینی را معرفی می کنیم که بدن آقایان بیشترین نیاز را به آن دارد.

انتخابگر پوسته

دی ان ان